[ CAST / CAT ]

Supervisió d’equips

Té per finalitat:

  • produir canvis en la manera en què l’equip es relaciona o en com resol els seus conflictes i dificultats,
  • ajudar a marcar-se metes accessibles, tant personals com a conjuntes,
  • millorar la qualitat de l’ambient laboral en l’equip i la satisfacció en el lloc de treball.

Per a això, s’ofereix un espai on els professionals d’un mateix equip treballen:

  • la comunicació interna,
  • la gestió de l’estrès i dels conflictes,
  • el rendiment individual i col·lectiu,
  • la identificació de propostes de millora i la consecució d’objectius.